Verslag algemene ledenvergadering PV Op Stoom


Datum: 10-02-2022

Aanwezig: Ramona Klaassen,  Bob Jansen, Frank van Dijk, Max Verhaegh, Rik Timmermans, Ankeneel Beuningen, Esli van Nieuwkerk, Eddy Mol, Bob Harskamp, Audrey van den Berg, Gerben Otten, Peter Odermatt en Henriëtte Molema.

 

Presentatie ALV

Anique doet verslag over het afgelopen jaar doormiddel van een PowerPoint presentatie (zie bijlage)

 

 1. Geen op- of aanmerkingen over het bestuur
 2. Anique gaat op zoek naar vervangend voorzitter voor de PV die belang ziet van verbinding maken en de grootte van de PV als uitdaging ziet.
 3. Activiteiten
  • Dit jaar zullen er twee uitjes vanuit de personeelsvereniging worden georganiseerd.
  • Zaterdag 11 juni zal het bestuur een dag organiseren. De locatie wordt Amersfoort. Bestuursleden gaan kijken naar invulling van deze dag. Idee is om te starten bij de Nieuwe Stad.
  • Datumprikker wordt door Anique aangemaakt voor vrijdagavond 14 oktober en 4 november.
  • Mogelijkheid Sinterklaasviering: Update, bestuur gaat n.a.v. overleg met directie in overweging nemen om een sinterklaasfeest voor het bedrijf te organiseren, zodat dit voor alle medewerkers toegankelijk is.
  • Het jaar 2023 zal de PV starten et een nieuwjaarsborrel. Daarbij zullen partners ook uitgenodigd worden.
  • Wat voor een activiteiten nog meer: opties bowlen, escape room, Burger Zoo, Openluchtmuseum. : besloten dat het bestuur dit gaat bedenken.
  • Insteek moet zijn feestavond met activiteit.

Rondvraag – geen vragen.

Belangrijke opmerkingen vanuit het bestuur:

Uitzendkrachten kunnen na een half jaar in dienst te zijn van EVE/ZON lid worden van de personeelsvereniging. Mocht er sprake zijn van een activiteit dan kan een uitzendkracht op eigen verzoek bij het bestuur, deelnemen tegen kostprijs.