Verslag ledenvergadering personeelsvereniging 20 januari 2020


Aanwezig: Ruben Holsappel/Fedde Haarsma/Ankeneel Breuning/Eddie Mol/Geurt Cornelissen/Harry Witvliet/Rik Timmermans/Twan Rensen/Henri Elshout/Gerben Otten/Wilco Slotboom/Bob Jansen/Anique Timmermans/Andre Kennis/Reinier Rouw/Olga Potapova/Freek Schellekens/Youri Past/Zoë Veenendaal/Melle Snijder/Beryl Purvis/Alexandra Slotboom Afwezig: Bart van Walderveen/Hille Groendijk/Anthony vd Vegt/Daniëlle vd Blaak / Eef vd Brandhof/Frank Heijltjes/Henk Nijeboer/JanWillem Tempelman/Michel Cornelissen/Rene van Raalte/Wim Borg/Dario Ferrante/Martijn Nap

Agenda

  1. Terugblik 2019
  2. Financieel 2019
  3. Budget 2020
  4. Vaststellen data en voorstellen voor PV-uitjes 2020
  5. Verkiezing nieuw bestuur PV Op stoom
  6. W.v.t.t.k.
  7. Rondvraag/Sluiting

1. Terugblik 2019

Op 11 mei was het 1e uitje van dit jaar. Op een zonnige zaterdagmiddag hebben 15 collega’s zich gemeld bij kleiduivenschietvereniging De Betuwe in Ommeren. In ploegjes werd er gestreden om de hoogste score en na de uitslag werd de middag afgesloten met een prima buffet en dito drankjes. De volgende uitdaging kwam 2 maanden later in de OpStoom-boeken, op 13 juli. Nadat er verzameld was in de haven van Harderwijk werd de groep van 30 collega’s/partners gesplitst over 2 botters en na het hijsen van de zeilen werd het ruime sop gekozen. Na haringhappen, schippersborrels en ander lekkers kwam het sportieve gedeelte van de middag met wedstrijdelement aanbod. Na een heuse strijd werd de overwinning, onder het genot van ter plaatste gerookte vis, gevierd met bijbehorende beker. 20 collega’s met 10 partners hebben deze dag deelgenomen. Voor dit uitje werd door het bestuur een partnerbijdrage vastgesteld van € 25. Met name bij dit uitje is naar voren gekomen dat een aantal collega’s/partners zich te laat hebben afgemeld, wat resulteerde in een onnodige ‘kostenpost’ voor de PV van €400,-. Voor dit nieuwe jaar zal hier een duidelijke afspraak over worden gemaakt. Het derde en laatste uitje was op loopafstand van kantoor bij het Ede’s Proeflokaal, waar op 29 november alle voorbereidingen klaar stonden voor een Kookworkshop. Alle 22 collega’s konden zelf kiezen bij welke van de professionele gerechten ze een hand uit de koksmouwen wilden steken. Tussendoor werden de glazen gevuld, zoals dat hoort bij het koken. Aan een lange tafel was het smullen van alle gerechten, die aan de foto’s te beoordelen in een multi-sterren restaurant niet zouden misstaan. De recepten zijn nadien aan iedereen toegestuurd. Veel enthousiaste reacties na deze avond.

2. Financieel 2019

De personeelsvereniging is op 1 februari 2019 van start gegaan. Het berekende budget voor dat jaar was bij start € 6.105,-. Berekend vanuit 37 leden x €15 x 11 maanden. Door personeelswisselingen waren er eind 2019 38 leden (EWE 6 / MPD 20 / ZON 12) met uiteindelijke inkomsten van dat jaar € 6.865,00. De kosten van de 3 hierboven vermelde uitjes waren € 5761,40 en met de factuur voor het inschrijven bij de Kamer van Koophandel waren de totale uitgaven in 2019 € 5.811,40. Per saldo blijft er voor de start van 2020 een bedrag van € 1.053,60 in kas staan, een mooi resultaat.

3. Budget 2020

Vóor de start van 2020 hebben 6 leden hun lidmaatschap beëindigd, allen vanuit MPD, waardoor het budget vanuit de personeelsbijdrage bij de start van 2020 € 6.120,- is. Berekend vanuit 34 leden x € 15 x 12 maanden. Met het startsaldo vanuit 2019 is het totale budget bij de start van 2020 € 7.173,60.

4. Vaststellen data en voorstellen voor PV-uitjes 2020

Ook voor 2020 zullen er 3 uitjes door het bestuur worden geregeld. Hiervoor zijn de volgende data tijdens de jaarvergadering vastgesteld door de deelnemers en zullen niet worden gewijzigd. Noteer dus vrijdagavond 17 april, zaterdag (overdag) 19 september en vrijdagavond 27 november. Waarbij voor het uitje op de zaterdag ook de partners uitgenodigd zullen worden. Door de deelnemers zijn een aantal voorstellen naar voren gebracht, hiervoor is tijdens de jaarvergadering gestemd, hieronder zijn de activiteiten aangegeven met méér dan 50% van de stemmen: BBQ- of Kookworkshop / Oktoberfest / Amersfoort Escapetour / Scheveningen (strand en Crazy Piano’s) / Karten / Bowlen / Outdoor evenement. Het bestuur zal na inventarisatie van deze mogelijkheden een keuze maken waarbij rekening zal worden gehouden met alle invalshoeken (afstand, interesse, kosten e.d.)

5. Verkiezing nieuw bestuur PV Op stoom

Het bestaande bestuur (Bart/Harry/Zoë/Anique/Alexandra) heeft bij de start van 2019 aangegeven dit voor de duur van 1 jaar te willen doen bij wijze van opzet en hierna de taken over te dragen aan het nieuwe bestuur die vervolgens vanaf 2020 t/m 2021 zullen plaatsnemen. Tijdens de jaarvergadering zijn als nieuw bestuur ( met gewogen deelnemers tussen de BV’s) gekozen: Anique als voorzitter / Alexandra als secretaris / Twan als penningmeester / Fedde en Wilco als algemeen lid. De secretaris zal een 1e overleg voor het nieuwe bestuur inplannen. 6. Rondvraag/sluiting Verder niets ter sprake gebracht sluit de voorzitter de 1 e jaarvergadering van 2020. Op naar een gezellig nieuw jaar met de personeelsvereniging.