Kort verslag ledenbijeenkomst PV Op Stoom. (14 januari 2021)


In totaal zijn er 17 leden via Teams aanwezig bij de ledenvergadering.

Anique en Twan doen verslag over het afgelopen jaar. Conclusie geen uitjes kunnen organiseren dus hier ook geen geld aan uitgegeven. Er is nu een budget beschikbaar van ruim € 13.000 over 2021. Het jaar 2021 start met 39 leden. Er zijn verder geen opmerkingen over het gepresenteerde jaarverslag.

Aangezien het bestuur behoorlijk is uitgedund in 2020 is de vraag al eerder uitgezet of er medewerkers bereid zijn in het bestuur zitting te nemen. Er zijn drie aanmeldingen binnengekomen die dan ook alle drie worden toegevoegd aan het bestuur.

 • Gerrie (algemeen lid)
 • Danielle (secretaris)
 • Tim (algemeen lid)

De leden hebben hier verder geen opmerkingen over gemaakt.

De leden wordt verzocht om mee te denken over uitjes, reacties kunnen ze geven naar aanleiding van deze notule. We hebben nu in elk geval 3 data afgesproken in 2021 en 1 in 2022 om iets te organiseren afhankelijk van de situatie rondom corona. Bestuur houdt leden op de hoogte van de vorderingen. Afhankelijk van budget en situatie kan er nog een uitje afvallen. Doel is drie uitjes.

 • 12 juni 2021 (zaterdag)
 • 11 september 2021 (zaterdag)
 • 12 november 2021 (vrijdag)
 • 7 januari 2022 (vrijdag / nieuwjaarsborrel)

Suggesties die nog benoemd worden om te organiseren

 • I.v.m. Corona iets in de buitenlucht (klootschieten)
 • Activiteit in digitale vorm (escape room, pubquiz)
 • Wijn / bier proeverij (digitaal)
 • Slipcursus
 • City tour Amersfoort
 • Strand

 

Er waren verder geen vragen en opmerkingen voor het bestuur.